NO. 품  명 규  격 단위 수량
1 CNC TURING CENTER 780*2100 1
2 MACHING CENTER 2400*960*960 1
3 범용선반 380*1000 1
4 High Speed Cutter
(고속절단기)
5HP*1720RPM 1
5 Bench Drill M/C PHD-84 1
6 교정기 50ton
(유압식)
1
7 선반 580*2000 1
8 밀링 2.5호 1
9 CO₂용접기 350A 1
10 래디알 - 1
11 탁상용 드릴 - 2
[가공협력업체]
NO. 설 비 명 모 델 명 specification 대수
1 DOUBLE COLUMN
MACHINING CENTER
VB-3015 3100*1500*800 1
2 MACHINING CENTER VA40 720*460*580 1
3 MACHINING CENTER KV-950 2500*950*1800 1
4 RADIAL MACHINE JRD1600L 1600 1
5 NC BORING M/C HBM-4 2200*1650*1600 1
6 NC BORING M/C BTD-101 1800*1500*1400 1
7 BORING M/C BT-10B(R3) 1800*1450*1400 1
8 HORIZONTAL MCT ACE HM800 1250*1200*1000 1
9 밀링 5호기 TK-US5N 1500*550*600 1
10 밀링 2,5호기 TMVH-2B 800*280*300 3
11 선반 TIPL-4 580*1800 2
12 평면연마기 2045 600*280*250 1
기타 중소형 가공설비
HOME ENGLISH SITEMAP 온라인 문의 오시는 길